Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik (CMIEL), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1384 Japanska, fortsättningsnivå II 9,0 hp 4,5 4,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1394 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS2326 Teknisk tyska, högre nivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS2336 Teknisk franska, högre nivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS2349 Teknisk spanska, högre nivå 9,0 hp 4,5 4,5