Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar  motsvarar åk 2 på ett mastersprogram.

För detaljinformation om mastersprogrammen och ingående kurser se respektive mastersprogram.

Master, Beräknings- och systembiologi / Computational and Systems Biology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm

Master, Elektrofysik / Electrophysics
http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm

Master, Fotonik / Photonics
http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm

Master, Kärnenergiteknik / Nuclear Energy Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem

Master, Matematik / Mathematics
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm

Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nanoteknik / Nanotechnology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem

Master, Systemkonstruktion på kisel / System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Tekniska beräkningar / Scientific Computing
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm

Master, Teknisk fysik / Engineering Physics
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym

Master, Trådlösa system / Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm