Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik (CMIEL), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2011-05-11
Godkänd: 2011-05-11

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning