Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik (CMIEL), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktningar  motsvarar åk 1 på ett mastersprogram.

För detaljinformation om mastersprogrammen och ingående kurser se respektive mastersprogram.

Master, Beräknings- och systembiologi/Computational and Systems Biology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm

Master, Elektrofysik / Electrophysics
http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm

Master, Fotonik / Photonics
http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm

Master, Kärnenergiteknik / Nuclear Energy Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem

Master, Matematik / Mathematics
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm

Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nanoteknik / Nanotechnology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem

Master, Systemkonstruktion på kisel / System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Tekniska beräkningar / Scientific Computing
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm

Master, Teknisk fysik / Engineering Physics
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym

Master, Trådlösa system / Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktningar  motsvarar åk 2 på ett mastersprogram.

För detaljinformation om mastersprogrammen och ingående kurser se respektive mastersprogram.

Master, Beräknings- och systembiologi / Computational and Systems Biology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm

Master, Elektrofysik / Electrophysics
http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm

Master, Fotonik / Photonics
http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm

Master, Kärnenergiteknik / Nuclear Energy Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem

Master, Matematik / Mathematics
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm

Master, Medicinsk teknik / Medical Engineering
http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem

Master, Nanoteknik / Nanotechnology
http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem

Master, Systemkonstruktion på kisel / System on Chip design
http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm

Master, Tekniska beräkningar / Scientific Computing
http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm

Master, Teknisk fysik / Engineering Physics
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym

Master, Trådlösa system / Wireless Systems
http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm

Individuell (IND)

Internationell inriktning, japanska (INJA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Internationell inriktning, kinesiska (INKI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Internationell inriktning (INT)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser