Senast ändrad: 2012-04-23
Godkänd: 2012-04-23

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning