Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1004 Objektorienterad programmering 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
IF1611 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IF1612 Tillämpad fysik, termodynamik och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1108 Tillämpad fysik, mekanik 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1362 Svenska i tal och skrift 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1215 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
EI1102 Elkretsanalys 7,5 hp Grundnivå
EI1200 Elektromagnetisk fältteori 7,5 hp Grundnivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp Grundnivå
SF1635 Signaler och system, del I 7,5 hp Grundnivå
SF1648 Partiella differentialekvationer 7,5 hp Grundnivå
SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner 7,5 hp Grundnivå
SH1009 Modern fysik 10,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ1100 Signaler och system, del II 7,5 hp Grundnivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp Grundnivå
IM2660 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Avancerad nivå
IT161X Examensarbete inom mikroelektronik och tillämpad fysik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
KD1140 Kemiska koncept 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp Avancerad nivå
ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
IF2692 Statistisk fysik 7,5 hp Avancerad nivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå

Individuell (IND)

Internationell inriktning, japanska (INJA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1381 Japankunskap, grundnivå 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1383 Japanska, fortsättningsnivå I 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1385 Japanska, fortsättningsnivå II 9,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1386 Japanska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå

Internationell inriktning, kinesiska (INKI)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1393 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1395 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1396 Kinesiska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå

Internationell inriktning (INT)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1323 Tyska, fortsättningsnivå 7,5 hp Grundnivå
DS1339 Franska, fortsättningsnivå 7,5 hp Grundnivå
DS1343 Spanska, fortsättningsnivå 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS2326 Teknisk tyska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå
DS2336 Teknisk franska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå
DS2349 Teknisk spanska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå