Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Presentation av Civilingenjörsprogrammen sker i mitten av november, se schema

Valet av civilingenjörsprogram sker i mitten av maj, se schema

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 2,0 5,5
SH1008 Miljöfysik och miljökemi 9,0 hp 4,5 4,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 3,0 4,5
DN1240 Numeriska metoder, grundkurs II 6,0 hp 4,0 2,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH1602 Kommunikation 6,0 hp 6,0
EF1100 Ingenjörsvetenskap 6,0 hp 6,0
SG1301 Mekanik, påbyggnadskurs
Läses innan höstterminsstart
3,0 hp
SH1005 Elektromagnetism och ljus
Läses innan höstterminsstart
3,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp