Senast ändrad: 2011-04-14
Godkänd: 2011-04-14

Särskild behörighet till programmet Öppen ingång är samma som till KTHs övriga civilingenjörsprogram.

För antagning, behörighet och urvalsprinciper, se KTHs antagningsordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning