Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2011-03-14
Godkänd: 2011-03-14

Särskild behörighet till programmet Öppen ingång är samma som till KTHs övriga civilingenjörsprogram.

För antagning, behörighet och urvalsprinciper, se KTHs antagningsordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning?l=sv_SE