Senast ändrad: 2013-02-05
Godkänd: 2013-02-05

Öppen Ingång ges under ett läsår och omfattar 60 högskolepoäng, och följs sedan av studier om 240 högskolepoäng under nominellt fyra läsår på något av KTHs civilingenjörsprogram.

Utbildningen på Öppen Ingång är på grundnivå.

Kurserna på Öppen Ingång ges på svenska, men engelskspråkig kurslitteratur kan förekomma.