Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2013-10-14
Godkänd: 2013-10-14

Särskild behörighet till programmet Öppen ingång är samma som till KTHs övriga civilingenjörsprogram. Det innebär att förutom grundläggande behörighet krävs:

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Områdesbehörighet 9.

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011):

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

För antagning, behörighet och urvalsprinciper, se KTHs antagningsordning i KTHs Regelverk, på hemsidan:

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/grundlaggande-behorighet-1.54566

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/sarskild-behorighet-till-grundutbildning-1.54567