Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Presentation av KTH:s civilingenjörsprogram sker i februari, se lässchema.

Information om val av civilingenjörsprogram sker under vårterminen - se lässchema. Se även valinformationen på KTH:s hemsida www.kth.se, Student på KTH, välj Öppen ingång, Under programstudierna, Valinformation för Öppen ingång.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1659 Matematik, baskurs
Kursen pågår de fem första veckorna på terminen, avslutas med en tentamen och därefter tar kurs SF1625 Envariabelanalys vid
4,5 hp 4,5
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 2,0 5,5
SH1008 Miljöfysik och miljökemi 9,0 hp 4,5 4,5
SF1624 Algebra och geometri
Kursen startar i senare del av P2 och pågår till och med P3
7,5 hp 3,0 4,5
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 4,0 2,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH1005 Elektromagnetism och ljus
Kurs som krävs på vissa mottagande program, läs mer på studentwebben
3,0 hp 3,0
DH1602 Kommunikation
En av kurserna DH1602 Kommunikation eller EF1100 Ingenjörsvetenskap ska läsas.
6,0 hp 6,0
EF1100 Ingenjörsvetenskap
En av kurserna DH1602 Kommunikation eller EF1100 Ingenjörsvetenskap ska läsas.
6,0 hp 6,0
SG1301 Mekanik, påbyggnadskurs
Kurs som krävs på vissa mottagande program, läs mer på studentwebben
3,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp
SF1605 Kompletteringskurs i linjär algebra
Valfri kompletterande matematikkurs för de som fått plats på Teknisk fysik, läses schemalöst, kontakta lärare.
1,5 hp 0,8 0,7
SF1606 Kompletteringskurs i differential- och integralkalkyl
Valfri kompletterande matematikkurs för de som fått plats på Teknisk fysik, läses schemalöst, kontakta lärare.
3,0 hp 1,5 1,5