Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

För att studera på KTH krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom måste särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTH:s civilingenjörsutbildningar.

Särskild behörighet till programmet Öppen Ingång är samma som till KTH:s övriga civilingenjörsprogram. Det innebär att förutom grundläggande behörighet krävs:

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Områdesbehörighet 9.

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011):

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

För antagning, behörighet och urvalsprinciper, se KTH:s antagningsordning i KTH:s regelverk, på hemsidan:

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/grundlaggande-behorighet-1.54566

http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/sarskild-behorighet-till-grundutbildning-1.54567