Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2015

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Presentation av KTH:s civilingenjörsprogram sker i februari, se lässchema.

Information om val av civilingenjörsprogram sker under vårterminen - se lässchema. Se även valinformationen på KTH:s hemsida www.kth.se, Student på KTH, välj Öppen ingång, Under programstudierna, Valinformation för Öppen ingång.