Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Öppen Ingång ges under ett läsår och omfattar 60 högskolepoäng, och följs sedan av studier om 240 högskolepoäng under nominellt fyra läsår på något av KTH:s civilingenjörsprogram.

Utbildningen på Öppen Ingång är på grundnivå.

Kurserna på Öppen Ingång ges på svenska, men engelskspråkig kurslitteratur kan förekomma.