Senast ändrad: 2016-09-13
Godkänd: 2016-09-15

För att studera på KTH krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom måste särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTH:s civilingenjörsutbildningar.

Särskild behörighet till programmet

Öppen ingång är samma som till KTH:s övriga civilingenjörsprogram. Det innebär att förutom grundläggande behörighet krävs: Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012: Områdesbehörighet 9. Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3. Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A9 Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd. För antagning, behörighet och urvalsprinciper, se KTH:s antagningsordning i KTH:s Regelverk, på hemsidan: http://www.kth.se