Senast ändrad: 2016-09-13
Godkänd: 2016-09-15

Öppen ingång ges under ett läsår och omfattar 60 högskolepoäng, och följs sedan av studier om 240 högskolepoäng under nominellt fyra läsår på något av KTH:s civilingenjörsprogram.

Utbildningen på Öppen ingång är på grundnivå.

Kurserna på Öppen ingång ges på svenska, men engelskspråkig kurslitteratur kan förekomma.