Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp Grundnivå
KD1000 Kemiska principer för hållbar utveckling 3,0 hp Grundnivå
SF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 6,0 hp Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1133 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SK1115 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Presentation av KTH:s civilingenjörsprogram sker under höstterminen inom ramen för kursen SF1502 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap, 6hp.

Under vårterminens första hälft hålls en valmässa enbart för studenterna vid Öppen ingång där det finns möjlighet att ställa frågor om programmen.

Schemalagda informationstillfällen med studievägledaren för Öppen ingång om val av civilingenjörsprogram inför årskurs 2 sker vid olika tillfällen under läsåret.