Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-09-07
Godkänd: 2018-09-12

Grundläggande och särskild behörighet
För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, www.kth.se

Den som har antagits till Öppen ingång garanteras en plats på något av KTH:s civilingenjörsprogram. Antalet tillgängliga platser på respektive civilingenjörsprogram är dock begränsat, och i de fall antalet sökande till ett visst program är större än antalet platser genomförs ett urval baserat på studieresultaten under det första året på Öppen ingång.