Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI2127 Management och ledarskap 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI2806 Ledning av kunskapsföretag 7,5 hp 7,5
AI2807 Projekt för byggprojektledare 7,5 hp 7,5
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp 7,5