Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Byggprojektledning (BPL)

Kurser (BPL)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2127 Management och ledarskap 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2806 Ledning av kunskapsföretag 7,5 hp 7,5
AI2807 Projekt för byggprojektledare 7,5 hp 7,5
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp 7,5

Mark- och fastighetsjuridik (MFJ)

Kurser (MFJ)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2149 Forskningsfrågor inom fastighetsutveckling och finansiella tjänster 7,5 hp 7,5
AI2127 Management och ledarskap 7,5 hp 7,5
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp 7,5
AI251X Examensarbete i Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2505 Rättsekonomi för markanvändning 7,5 hp 7,5