Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen 15,0 hp 7,5 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
DD1311 Programmeringsteknik med PBL 6,0 hp 3,5 2,5
SH1010 Fysik för den byggda miljön 9,0 hp 4,5 4,5
SF1660 Matematikprojekt I 1,5 hp 1,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AB1005 Introduktion till samhällsbyggnad 2,0 hp