Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1101 Naturresursteori 6,0 hp 6,0
AE1102 Geologi och geoteknik 6,0 hp 6,0
DN1214 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
AG1311 Grafiska informationssystem 7,5 hp 7,5
AI1107 Samhällsekonomi 7,5 hp 7,5
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1102 Ekonomisk geografi 7,5 hp 7,5
SG1107 Mekanik 7,5 hp 7,5