Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

AG1102- Ekonomisk geografi är obligatorisk för inriktningarna FEFJ, SPL, MVTK, TTK, GIT. 

SG1107- Mekanik är obligatorisk för inriktningarna HBAT, BPR, MVTK, TTK, GIT. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1101 Naturresursteori 6,0 hp 6,0
AE1102 Geologi och geoteknik 6,0 hp 6,0
DN1214 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 3,0 3,0
AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
AG1311 Grafiska informationssystem 7,5 hp 7,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 7,5 hp 7,5
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1102 Ekonomisk geografi 7,5 hp 7,5
SG1107 Mekanik 7,5 hp 7,5