Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Byggprojektledning (BPR)

Kurser (BPR)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 7,5 hp 7,5
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
AI1801 Byggprojektledning 7,5 hp 7,5

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Kurser (FEFJ)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp 7,5
AI1515 Rättsvetenskap 7,5 hp 7,5
AI1146 Fastighetsförvaltning 7,5 hp 7,5
AI1517 Fastighetsrätt 7,5 hp 7,5
AI1148 Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 hp 7,5
AI101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 15,0
AI150X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 15,0

Geografisk IT (GIT)

Kurser (GIT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1816 Geodetisk mätningsteknik II 9,0 hp 9,0
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 4,0 2,0
AH1815 Introduktion till GPS 7,5 hp 7,5
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp 7,5 1,5
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
AG132X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 15,0

Husbyggnads- och anläggningteknik (HBAT)

Kurser (HBAT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 7,5 hp 7,5
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5

Mark- och vattenteknik (MVTK)

Kurser (MVTK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp 7,5
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AE1602 Hydrologi 7,5 hp 7,5
AE100X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1104 Teknisk markvetenskap 7,5 hp 7,5
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5