Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI1137 Samhällsbyggnadsprocessen 15,0 hp Grundnivå
DD1310 Programmeringsteknik 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SF1660 Matematikprojekt I 1,5 hp Grundnivå
SH1010 Fysik för den byggda miljön 9,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1101 Naturresursteori 6,0 hp Grundnivå
AE1102 Geologi och geoteknik 6,0 hp Grundnivå
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp Grundnivå
AG1311 Grafiska informationssystem 7,5 hp Grundnivå
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 7,5 hp Grundnivå
AI1501 Plan-, bygg- och miljörätt 6,0 hp Grundnivå
DN1214 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1102 Ekonomisk geografi 7,5 hp Grundnivå
SG1107 Mekanik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

AG1102- Ekonomisk geografi är obligatorisk för inriktningarna FEFJ, SPL, MVTK, TTK, GIT. 

SG1107- Mekanik är obligatorisk för inriktningarna HBAT, BPR, MVTK, TTK, GIT. 

Byggprojektledning (BPR)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp Grundnivå
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
AF101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
AF1402 Byggfysik 7,5 hp Grundnivå
AI1801 Byggprojektledning 7,5 hp Grundnivå
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Årskurs 3

Geografisk IT (GIT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1323 GIS för samhällsbyggnad 7,5 hp Grundnivå
AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp Grundnivå
AG132X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AH1815 Introduktion till GPS 7,5 hp Grundnivå
AH1816 Geodetisk mätningsteknik II 9,0 hp Grundnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DD1334 Databasteknik 6,0 hp Grundnivå

Husbyggnads- och anläggningteknik (HBAT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp Grundnivå
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
AF101X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
AF1402 Byggfysik 7,5 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå

Mark- och vattenteknik (MVTK)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE100X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp Grundnivå
AE1501 Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 hp Grundnivå
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp Grundnivå
AE1602 Hydrologi 7,5 hp Grundnivå
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE1104 Teknisk markvetenskap 7,5 hp Grundnivå
SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå

Stadsplanering (SPL)

Årskurs 3

Trafikteknik (TTK)

Årskurs 3