Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2018-09-24
Godkänd: 2018-09-24

För att studera på KTH krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Grundläggande behörighet kan uppfyllas på ett flertal olika sätt, för detaljer se Universitets- och högskolerådet (http://uhr.se). Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs civilingenjörsutbildningar:

Motsvarande:
Matematik E, Fysik B, Kemi A

I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se.