Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Årskurs 3

Kompletterande information

För uppgifter om inriktningar och dess kurser se läsårplanen för kull HT12

https://www.kth.se/student/kurser/program/CSAMH/HT12/arskurs3

Byggprojektledning (BPR)

Årskurs 3

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Årskurs 3

Geografisk IT (GIT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Husbyggnads- och anläggningteknik (HBAT)

Årskurs 3

Mark- och vattenteknik (MVTK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Stadsplanering (SPL)

Årskurs 3

Trafikteknik (TTK)

Årskurs 3