Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Utbildningens två sista år läses inom ramen för något av masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur samt Transport och geoinformatik.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom den masterprogram du har valt.

Inriktningar

Ny inriktningen fr. o.m HT18 som är sammansättning av tidigare inriktningar BPR-Byggprojektledning och HBAT-Hussbyggnads och anläggningsteknik.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp 7,5
AI1801 Byggprojektledning 7,5 hp 7,5