Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • stads- och trafikplanering (STP)
Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5
AF1402 Byggfysik 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5
AI1801 Byggprojektledning 7,5

Inriktningar

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 50832 7,5 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 50034 7,5 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 50931 7,5 7,5
AF1402 Byggfysik 51126 7,5 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 60415 7,5 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 60816 15,0 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 7,5
AI1801 Byggprojektledning 60434 7,5 7,5

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)