Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • stads- och trafikplanering (STP)

Inriktningar

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Kurser (BBP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp
AF1402 Byggfysik 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1601 Geoteknik med grundläggning 7,5 hp
AI1801 Byggprojektledning 7,5 hp

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Kurser (FEFJ)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp 7,5
AI1517 Fastighetsrätt 7,5 hp 7,5
AI1146 Fastighetsförvaltning 7,5 hp 7,5
AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 hp 7,5
AI1148 Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 7,5 hp 7,5
AI151X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp 15,0