Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • stads- och trafikplanering (STP)

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 hp 7,5
AF1301 Byggmaterial, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1006 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp 7,5
AF1402 Byggfysik 7,5 hp 7,5
AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 60415 7,5 hp 7,5
AF102X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 60816 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1601 Geoteknik med grundläggning 60413 7,5 hp 7,5
AI1801 Byggprojektledning 60434 7,5 hp 7,5