Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Villkorligt valfria kurser i årskurs 2 (period 4)

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik måste läsa AF1002- Hus- och anläggningar samt SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar (obligatoriska).

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Fastigheter och byggande behöver läsa kursen AF1002- Hus- och anläggningsar i årskurs 2 (obligatorisk). Kurserna AH1030- Stadsutveckling och transportsystem och SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar är villkorligt valfria. Det betyder att du väljer en av dem.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL1301 Naturresursteori 50947 7,5 hp 7,5
AL1302 Geovetenskap och geoteknik 50946 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 50045 7,5 hp 7,5
SF1910 Tillämpad statistik 50274 7,5 hp 7,5
AI1802 Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet 60644 7,5 hp 7,5
SG1117 Teknisk mekanik 60858 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1002 Hus och anläggningar 60176 7,5 hp 7,5
AH1030 Stadsutveckling och transportsystem 61267 7,5 hp 7,5
SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar 60247 7,5 hp 7,5