Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Villkorligt valfria kurser i årskurs 2 (period 4)

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik måste läsa AF1002- Hus- och anläggningar samt SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar (obligatoriska).

Du som väljer inriktning Bygg och byggprojektledning med fortsättning inom masterprogrammet Fastigheter och byggande behöver läsa kursen AF1002- Hus- och anläggningsar i årskurs 2 (obligatorisk). Kurserna AH1030- Stadsutveckling och transportsystem och SF1676- Differentialekvationer med tillämpningar är villkorligt valfria. Det betyder att du väljer en av dem.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AL1301 Naturresursteori 7,5 hp 7,5
AL1302 Geovetenskap och geoteknik 7,5 hp 7,5
AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp 7,5
SF1910 Tillämpad statistik 7,5 hp 7,5
AI1802 Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet 7,5 hp 7,5
SG1117 Teknisk mekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AF1002 Hus och anläggningar 7,5 hp 7,5
AH1030 Stadsutveckling och transportsystem 7,5 hp 7,5
SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 hp 7,5