Senast ändrad: 2020-02-13
Godkänd: 2020-02-13

För behörighet till KTHs utbildningar på grundnivå/ avancerad nivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs civilingenjörsutbildningar:

Motsvarande:
Matematik 4, Kemi 1, Fysik 2

I vart och ett av ämnena krävs lägst godkänt betyg.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer urval ske.

- Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna

- Högskoleprovurval tillämpas på en tredjedel av platserna.

För behörighetskrav och urvalsprinciper i övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se.