Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2018

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Geografisk IT (GIT)

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Stads- och trafikplanering (STP)