Senast ändrad: 2020-02-13
Godkänd: 2020-02-13

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 års heltidsstudier. De tre första åren av utbildningen är i huvudsak på grundnivå och på svenska. De två sista åren är på avancerad nivå och studierna sammanfaller med ett masterprogram, i regel med engelska som undervisningsspråk.

Kurserna under de två första åren är obligatoriska och villkorligt valfria kurser i matematiskt-naturvetenskapliga ämnen och samhällsbyggnadsteknik. Inför årskurs 3 ges studenterna möjlighet att profilera sig mot en specifik inriktning som förbereder för val till masterprogram och kurser på avancerad nivå. Kurserna i årskurs 3 är obligatoriska och villkorligt valfria.

Ett antal kurser på utbildningen innehåller praktiska och verklighetsnära moment såsom övningar, seminarier, laborationer, fältövningar, studiebesök och projektuppgifter med stark koppling till förekommande arbetsuppgifter i yrkeslivet. Ingenjörsfärdigheter tränas härmed på olika sätt. Utbildningens yrkesprofil markeras redan under den första terminen genom kursen Samhällsbyggnadsprocessen.

Ämnesfördjupningar i årskurs 3 görs mot ett specifikt samhällsbyggnadsområde såsom bygg och byggprojektledning, miljöteknik och hållbar infrastruktur, stads- och trafikplanering, geografisk IT samt fastighetsekonomi och fastighetsjuridik.

Utbildningens två sista år läses inom ramen för något av masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur samt Transport och geoinformatik.

Vissa kurser och moment på avancerad nivå i årskurs 4 och 5 är forskningsförberedande.