Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50908 7,5 hp 7,5
AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen 51157 13,5 hp 7,5 6,0
SF1624 Algebra och geometri 50902 7,5 hp 7,5
SF1516 Numeriska metoder och grundläggande programmering 50444 9,0 hp 1,5 6,0 1,5
AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 60596 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60486 7,5 hp 1,5 6,0
AG1314 GIS och mätningsteknik 60604 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 40002 1,5 fup