Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För "inriktningskurser", se information om följande masterprogram: Teknisk fysik, Matematik, Teknisk mekanik, Kärnenergiteknik, Flyg- och rymdteknik, Tekniska beräkningar, Beräknings- och systembiologi, Elektrofysik, Fordonsteknik, Marina system, Nanoteknik och Fotonik. 

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2170 Energimetoder 6,0 hp
SD2702 Marindesign 20,0 hp
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 hp
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DT2400 Elektroakustik 7,5 hp 7,5
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp 6,0
EN2100 Ljudperception 7,5 hp 7,5
HL2007 Matematiska metoder för 3D-mikroskopi 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Inom ramen för valfria kurser 6,0 hp 6,0
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp 6,0
SD2224 Fordonssystemteknik för en bättre miljö 8,0 hp 8,0
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hp 6,0
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp 3,0 6,0
SH2001 Entreprenörskap för tekniska fysiker Inom ramen för valfria kurser 7,5 hp 3,5 4,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp 6,0
EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
EL2420 Reglerteknik, projektkurs 12,0 hp 12,0
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2601 Flygteknik 7,5 hp 7,5
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp 6,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 4,0 4,0
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp 8,0
SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp 6,0
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp 8,0
AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria Inom ramen för valfria kurser 7,5 hp 4,0 3,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
SD2610 Beräkningsaerodynamik 9,0 hp 4,5 4,5
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp 5,0 3,0
AK2001 Matematiken och verkligheten Inom ramen för valfria kurser 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp 6,0
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp 7,5
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SH2004 Miljöfysik 8,0 hp 8,0
DA2190 Allmän bildning Inom ramen för valfria kurser 6,0 hp
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 hp
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi 6,0 hp
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp
ID1008 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp
IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Inom ramen för valfria kurser 6,0 hp
SF2702 Wavelets 6,0 hp
SI2340 Lie algebror och kvantgrupper 7,5 hp
SI2350 Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 hp

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht10/

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Kurser (BSB)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/

Master, elektrofysik (ELF)

Kurser (ELF)

Kurslista finns här: http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm/ht10/

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht10/

Master, maskininlärning (MAI2)

Kurser (MAI2)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim/ht10/

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht10/

OBS!
Spåren Management och Hållbar utveckling innehåller, för Teknisk fysik, teknikkomplementära kurser vilket kan göra det svårt att ta ut en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik. Kontakta kansli SCI om du har frågor.

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht10/

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Kurser (NEE)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht10/

Master, nanoteknik (NTE)

Kurser (NTE)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/

Master, fotonik (PHS)

Kurser (PHS)

Kurslista finns här: http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/

Master, tekniska beräkningar (SCC)

Kurser (SCC)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm/ht10/

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Kurser (SCR)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tscrm/ht10/

Master, teknisk mekanik (TEM)

Kurser (TEM)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Master, teknisk fysik (TFY)

Kurser (TFY)

Kurslista finns här: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym/ht10/

Master, trådlösa system (TLS)

Kurser (TLS)

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm/ht10/