Senast ändrad: 2011-11-16
Godkänd: 2011-11-16

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning