Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1342 Programkonstruktion 6,0 hp Grundnivå
SF1602 Differential- och integralkalkyl II, del 1 9,0 hp Grundnivå
SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 2 9,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1100 Fysik, grundkurs del I 9,0 hp Grundnivå
SK1100 Fysik, grundkurs del II 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå
SF1647 Utvidgad analys och linjär algebra 8,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1242 Numerisk analys, tilläggskurs 1,5 hp Grundnivå
SF1650 Utvidgad komplex analys och differentialekvationer 6,0 hp Grundnivå
SF2703 Algebra, grundkurs 6,0 hp Avancerad nivå
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1344 Grundläggande datalogi 6,0 hp Grundnivå
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SA104X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2385 Programutvecklingsteknik Rek för inr Diskret mat. o dalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 Rek för inr Optimeringslära... ich Beräkn.teknik... 6,0 hp Avancerad nivå
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
IM2602 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs Rek för inr Materialfysik o Mikroelektronik... 3,0 hp Avancerad nivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära Rek för inr. Ljud, vibrationer o signaler. Endast en av SD1115 och SD1120 får läsas 6,0 hp Grundnivå
SD1120 Ljud och vibrationer Rek för inr. Ljud, vibrationer o signaler. Endast en av SD1115 och SD1120 får läsas 9,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Rek för inr Hållf. 6,0 hp Grundnivå
SE1117 Tillämpad hållfasthetslära Rek för inr Hållf. 6,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1821 Optimeringslära, fördjupad grundkursdel 1,5 hp Grundnivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs Rek för inr Mat stat o fin mat. Valfri för inr Matematik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2713 Analysens grunder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori Rek för inr Mat stat o fin mat o Beräkn.teknik 7,5 hp Avancerad nivå
SF2950 Tillämpad matematisk statistik Rek för inr Mat stat o fin mat o Beräkn.teknik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2101 Subatomär fysik Rek för inr Atom o subat fysik o Kärnenergiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2102 Subatomär fysik, tilläggskurs Rek för inr Atom o subat fysik o Kärnenergiteknik 3,0 hp Avancerad nivå
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori Rek för inr Teor. fys. 7,5 hp Avancerad nivå
SI2370 Relativitetsteori Rek för inr Atom o subat fysik och Teor fys 7,5 hp Avancerad nivå
SI2510 Statistisk mekanik Rek för inr Materialfysik, Teor fys o Kond. mat. Valfri för Biol. fys... 7,5 hp Avancerad nivå
SI2700 Proteinfysik Rek för inr Biol. fys.... 7,5 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik Rek för inr Laser fys... 7,5 hp Avancerad nivå
SK2510 Den biologiska cellens fysik I Rek för inr Biol. fys... 8,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1831 Optimeringslära och markovprocesser Rek för inr Optimeringslära... 9,0 hp Grundnivå
SG2223 Strömningsmekanik Rek för inr i Mekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SI2170 Kvantfysik Rek för inr Atom o subat fysik, Biol fys... och Teor fys 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

SF1630 Diskret matematik och SF2703 Algebra gk kan också läsas som valfria i åk 3. Båda kurserna är rek för inr Diskret mat. o datalogi, SF2703 är valfri för inr Matematik. 

För "inriktningskurser", se information om följande masterprogram: Teknisk fysik, Matematik, Teknisk mekanik, Kärnenergiteknik, Flyg- och rymdteknik, Tekniska beräkningar, Beräknings- och systembiologi, Elektrofysik, Fordonsteknik, Marina system, Nanoteknik och Fotonik. 

Årskurs 4

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria Inom ramen för valfria kurser 7,5 hp Grundnivå
AK2001 Matematiken och verkligheten Inom ramen för valfria kurser 7,5 hp Avancerad nivå
DA2190 Allmän bildning Inom ramen för valfria kurser 6,0 hp Avancerad nivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp Avancerad nivå
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp Avancerad nivå
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2400 Elektroakustik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp Avancerad nivå
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp Avancerad nivå
EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp Grundnivå
EL2420 Reglerteknik, projektkurs 12,0 hp Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EN2100 Ljudperception 7,5 hp Avancerad nivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp Grundnivå
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp Grundnivå
HL1010 Systembiologi 7,5 hp Grundnivå
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi 6,0 hp Avancerad nivå
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp Avancerad nivå
HL2007 Matematiska metoder för 3D-mikroskopi 7,5 hp Avancerad nivå
ID1008 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Inom ramen för valfria kurser 6,0 hp Grundnivå
ME2023 Industriell marknadsföring Inom ramen för valfria kurser 6,0 hp Avancerad nivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp Avancerad nivå
SD2170 Energimetoder 6,0 hp Avancerad nivå
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp Avancerad nivå
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp Avancerad nivå
SD2224 Fordonssystemteknik för en bättre miljö 8,0 hp Avancerad nivå
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2601 Flygteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2610 Beräkningsaerodynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2702 Marindesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp Avancerad nivå
SE2121 Biomekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp Avancerad nivå
SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp Avancerad nivå
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp Avancerad nivå
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 hp Avancerad nivå
SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2702 Wavelets 6,0 hp Avancerad nivå
SH2001 Entreprenörskap för tekniska fysiker Inom ramen för valfria kurser 7,5 hp Avancerad nivå
SH2004 Miljöfysik 8,0 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SI2340 Lie algebror och kvantgrupper 7,5 hp Avancerad nivå
SI2350 Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp Avancerad nivå
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För "inriktningskurser", se information om följande masterprogram: Teknisk fysik, Matematik, Teknisk mekanik, Kärnenergiteknik, Flyg- och rymdteknik, Tekniska beräkningar, Beräknings- och systembiologi, Elektrofysik, Fordonsteknik, Marina system, Nanoteknik och Fotonik. 

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht10/

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/

Master, elektrofysik (ELF)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här: http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm/ht10/

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht10/

Master, maskininlärning (MAI2)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim/ht10/

Master, marina system (MRS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht10/

OBS!
Spåren Management och Hållbar utveckling innehåller, för Teknisk fysik, teknikkomplementära kurser vilket kan göra det svårt att ta ut en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik. Kontakta kansli SCI om du har frågor.

Master, matematik (MTH)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht10/

Master, kärnenergiteknik (NEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tneem/ht10/

Master, nanoteknik (NTE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/

Master, fotonik (PHS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här: http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/

Master, tekniska beräkningar (SCC)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm/ht10/

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tscrm/ht10/

Master, teknisk mekanik (TEM)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/

Master, teknisk fysik (TFY)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här: http://www.kth.se/student/kurser/program/ttfym/ht10/

Master, trådlösa system (TLS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm/ht10/