Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

*Dessa kurser rekommenderas för de som tänker välja masterprogrammet i matematik.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp 4,0
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp 4,5 4,5
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp 6,0
DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp 3,5 2,5
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp 3,0 3,0
SA104X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SI2170 Kvantfysik 9,0 hp 6,0 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1115 Ljud- och vibrationslära
Endast en av SD1115 och SD1120 kan läsas
6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
Ges på engelska i per 1 och svenska i per 3
6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0 hp 3,0 3,0
SF2713 Analysens grunder
*
7,5 hp 3,7 3,8
SF2736 Diskret matematik
*
7,5 hp 7,5
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SI2335 Simuleringsfysik 6,0 hp 6,0
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SD1120 Ljud och vibrationer
Endast en av SD1115 och SD1120 kan läsas
9,0 hp 4,5 4,5
SF2729 Grupper och ringar
*
7,5 hp 3,8 3,7
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
IM2602 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SF1821 Optimeringslära, fördjupad grundkursdel 1,5 hp 1,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SI1145 Klassisk teoretisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5