Senast ändrad: 2012-10-05
Godkänd: 2012-10-08

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning