Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

V12 ges för första gången EI1240 Teoretisk elektroteknik, del 1, i per 4 i åk 2. Del 2 ges i per 1 i åk 3 H12.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp
SF1628 Komplex analys 6,0 hp 6,0
SF1629 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp 4,5 4,5
SI1140 Fysikens matematiska metoder 9,0 hp 4,0 5,0
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
DN1240 Numeriska metoder, grundkurs II 6,0 hp 4,5 1,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 hp 3,0 6,0
SH1012 Modern fysik 8,0 hp 2,0 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1650 Utvidgad komplex analys och differentialekvationer 6,0 hp 3,0 3,0
SF2736 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
DN1242 Numerisk analys, tilläggskurs 1,5 hp 0,5 1,0
SI2335 Simuleringsfysik 6,0 hp 6,0
SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp 3,8 3,7
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs Endast en av kurserna SI1142 och SI1145 kan läsas. 3,0 hp 3,0
SI1145 Klassisk teoretisk fysik Endast en av kurserna SI1142 och SI1145 kan läsas. 6,0 hp 6,0