Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

EI1240 Teoretisk elektroteknik, del 1, ges i per 4. Del 2 ges i per 1 i åk 3.

Endast en av SI1142 och SI1145 kan läsas p.g.a. överlapp.