Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1345 Grundläggande programmering och datalogi 7,5 hp Grundnivå
SF1602 Differential- och integralkalkyl II, del 1 9,0 hp Grundnivå
SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 2 9,0 hp Grundnivå
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1121 Termodynamik 6,0 hp Grundnivå
SK1102 Klassisk fysik 12,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå
SF1647 Utvidgad analys och linjär algebra 8,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Kompletterande information

EI1240 Teoretisk elektroteknik, del 1, ges i per 4 . Del 2 ges i per 1 i åk 3.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (49,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SA104X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp Grundnivå
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp Grundnivå
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Teoretisk elektroteknik del 2, 4,5 hp, ges i per 1 på höstterminen.

Listan på valfria kurser är inte komplett. Den ges endast exempel på kurser som kan läsas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektrofysik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik

Trådlösa system

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektrofysik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik

Trådlösa system