Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Teoretisk elektroteknik del 2, 4,5 hp, ges på höstterminen i per 1.

Endast en av SD1116 och SD1120 kan läsas.

Studenter som har påbörjat studierna 2007-07-01 - 2015-06-30 kan anmäla om att få utföra examensarbete med betygsskalan A-F. Anmälan ska göras innan kursregistrering görs och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp 6,0
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp 4,0
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp 6,0
DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp 3,5 2,5
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp 3,0 3,0
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
SF2713 Analysens grunder 7,5 hp 3,7 3,8
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2736 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp 3,8 3,7
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SI2335 Simuleringsfysik 6,0 hp 6,0
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp 7,5
SD1120 Ljud och vibrationer 9,0 hp 3,0 6,0
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
IM2602 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5