Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Teoretisk elektroteknik del 2, 4,5 hp, ges på höstterminen i per 1.

Endast en av SD1116 och SD1120 kan läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50768 6,0 6,0
SI1151 Kvantfysik 50297 6,0 6,0
SG1215 Strömningsmekanik 50696 4,0 4,0
SI1161 Statistisk fysik 50298 6,0 6,0
DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 50666 6,0 3,5 2,5
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 60064 15,0 7,5 7,5
SK2750 Fasta tillståndets fysik 60385 6,0 3,0 3,0
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 4,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 50536 7,5 7,5
SF1677 Analysens grunder 50599 7,5 4,0 3,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50620 7,5 3,0 4,5
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 50515 12,0 6,0 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 50126 6,0 6,0
SF1679 Diskret matematik 50601 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 50619 6,0 6,0
SI1336 Simulering och modellering 50299 6,0 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50302 6,0 6,0
SF1678 Grupper och ringar 50600 7,5 3,8 3,7
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60009 6,0 6,0
SF2930 Regressionsanalys 60406 7,5 7,5
SD1120 Ljud och vibrationer 60088 9,0 3,0 6,0
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60462 7,5 3,7 3,8
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60403 3,0 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60412 7,5 7,5
SH2402 Astrofysik 60217 6,0 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60240 3,0 3,0
SK2411 Laserfysik 60374 7,5 7,5
SK2751 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs 60386 3,0 3,0