Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Teoretisk elektroteknik del 2, 4,5 hp, ges på höstterminen i per 1.

Endast en av SD1116 och SD1120 kan läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SI1151 Kvantfysik 6,0 hp 6,0
SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp 4,0
SI1161 Statistisk fysik 6,0 hp 6,0
DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp 3,5 2,5
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
SK2750 Fasta tillståndets fysik 6,0 hp 3,0 3,0
EI1240 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp 4,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp 4,0 3,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp 6,0
SF1679 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp 3,8 3,7
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SD1120 Ljud och vibrationer 9,0 hp 3,0 6,0
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
SK2751 Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs 3,0 hp 3,0