Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet förändrades för studenter som började årskurs 1 hösten 2016.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SK1105 Experimentell fysik 4,0 hp 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp 5,0 4,0
SF1681 Linjär algebra, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SH1014 Modern fysik 4,0 hp 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 hp 4,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 hp 6,0 3,0
DD1327 Grundläggande datalogi 6,0 hp 6,0
SI1155 Teoretisk fysik 6,0 hp 6,0