Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp Grundnivå
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp Grundnivå
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå
SG1112 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1121 Termodynamik 6,0 hp Grundnivå
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp Grundnivå
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Programmet förändrades för studenter som började årskurs 1 hösten 2016.

Årskurs 2

Kompletterande information

Programmet förändrades för studenter som började årskurs 1 hösten 2016.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp Grundnivå
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp Grundnivå
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Programmet förändrades för studenter som började årskurs 1 hösten 2016.

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Information och nätverksteknologi

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektrofysik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Information och nätverksteknologi

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik