Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 6,0
SK1105 Experimentell fysik 4,0 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 5,0 4,0
SF1681 Linjär algebra, fortsättningskurs 6,0 6,0
SH1014 Modern fysik 4,0 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 60170 4,0 4,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60086 9,0 6,0 3,0
DD1327 Grundläggande datalogi 60571 6,0 6,0
SI1155 Teoretisk fysik 60168 6,0 6,0