Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp 6,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp 3,0 2,0
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp 4,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0

En ska läsas.

EF112X läses även av de som gör kandidatexjobb inom datalogi.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Förkunskap till DD1389. Kan läsas parallellt 1,5 hp 1,5
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
SF1679 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SI1162 Statistisk fysik 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
AK2011 Teknik och etik 7,5 hp 7,5
SF1691 Komplex analys 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 hp 7,5
SK1160 Miljöfysik 9,0 hp 9,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp 7,5